Instrumenten

Monitor Excellence

Een webbased vragenlijst, in te vullen door de medewerkers uit uw organisatie en op maat samen stellen en te normeren. Hiermee wordt uw dienstverlening op basis van uw normen doorgelicht en worden concrete verbeterpunten in kaart gebracht. Naast eenmalig gebruik kan de methode ook periodiek worden ingezet om bijvoorbeeld de voortgang van de verbeteringen te meten. Door in de loop van de tijd ook de normen aan te scherpen, krijgt u steeds de input voor een continue verbetercultuur.

Op deze manier werkt u gestructureerd aan uw dienstverlening. De Monitor kan voor diverse thema’s en doeleinden ingezet worden, zoals het klantbelang centraal in de dienstverlening en producten, het inregelen en monitoren van de normen van het Keurmerk Klantgericht Verzekeren en de Code Banken.

Wij laten u graag de mogelijkheden en effecten van het monitoren van uw dienstverlening zien.

Touchpoint Improvement

Een applicatie waarmee u gestructureerd en zo mogelijk op medewerkerniveau bij de klanten de kwaliteit van uw klantcontacten meet. De applicatie is maatwerk en wordt afgestemd op uw wensen. Hiermee ziet u op basis van feedback van klanten over de dienstbaarheid van uw organisatie per dag of per week hoe de loyaliteit van uw klanten zich ontwikkelt. Ook krijgt u continue concrete aanwijzingen waar en hoe uw dienstverlening en uw normen kan worden verbeterd en op welke punten uw (individuele) medewerkers zich verder kunnen ontwikkelen.

Wij vertellen u graag meer over de inzetbaarheid en het nut van het meten van de kwaliteit van het klantcontact.

Sales Improvement

Een programma waarmee u uw relaties op een eenduidige manier bedient en eenduidige doelgerichte informatie over behoefte en knelpunten krijgt. Accountmanagers werken hiermee effectief aan het beheer en de ontwikkeling van de (belangrijkste) relaties. De commercieel directeur krijgt structureel periodiek eenduidige informatie over verbetermogelijkheden en marktkansen.

Wij overtuigen u graag van de voordelen van een gestructureerde aanpak van het accountmanagement.

Cultuur Improvement

Een gestructureerde methode om de bestaande cultuur in kaart te brengen, te bepalen welke cultuur, gedrag en competenties gewenst zijn en hoe de het pad naar de nieuwe situatie eruit ziet. Ook ondersteunt deze aanpak de implementatie en de verankering van de gewenste cultuur.

Wij helpen u graag een verbetercultuur te ontwikkelen.

Contactgegevens

Aris Neven + 31 (0)6 513 40 511
Benedenkerkseweg 94
2821 LE Stolwijk

Volg WNK via

Laatste bericht