Fraudebeheersing

Fraude met en misbruik van verzekeringen leidt voor  de verzekeringsbedrijfstak niet alleen tot een omvangrijke financiële schade, maar heeft ook negatieve consequenties voor het imago van de verzekeringsbedrijfstak. Vertrouwen en zekerheid zijn voor de consument immers essentiële elementen bij de koop van verzekeringen. Om deze reden moeten alle schakels in de keten van de bedrijfstak er in voorzien, dat de integriteit van de bedrijfstak gewaarborgd is. Het is onaanvaardbaar dat de consument wordt geconfronteerd met verhoogde premies als gevolg van fraude.

Een doelgericht Fraudebeleid is de eerste stap om tot een structurele aanpak van en aandacht  voor fraudebeheersing te komen. Voor het Verbond van Verzekeraars is een ‘Best Practice Fraudebeersing’ ontwikkeld, met behulp waarvan verzekeraars zelf “self-assesment” konden uitvoeren. Hiermee kregen zij (en ook de gevolmachtigden) de mogelijkheid de eigen situatie met betrekking tot fraudebeheersing te spiegelen aan deze ‘Best Practice’. Op basis van de uitkomsten van de survey wordt een plan van aanpak gemaakt om fraudebeheersing structureel in te bedden in uw organisatie en bij de medewerkers. Met deze monitor wordt  vervolgens regelmatig de voortgang getoetst en kunnen de prioriteiten worden bepaald.

Wij hebben leiding gegeven aan het project ‘Deltaplan Aanpak Fraude bij Schadeverzekeringen’ voor het Verbond van Verzekeraars, met als doel fraude voor de bedrijfstak beheersbaar te maken. Wij helpen ook u graag uw organisatie optimaal in te richten op het voorkomen en bestrijden van verzekeringsfraude. Een structurele aanpak verdient zichzelf ruimschoots terug en komt het resultaat én het imago van uw bedrijf zeer ten goede!

Contactgegevens

Aris Neven + 31 (0)6 513 40 511
Benedenkerkseweg 94
2821 LE Stolwijk

Volg WNK via

Laatste bericht