Doel en aanpak

Met elke opdracht wordt een duidelijk meetbaar resultaat binnen een overzienbare periode afgesproken.

Snel resultaat

In korte tijd resultaten behalen geeft u het vertrouwen dat geen onnodige kosten worden gemaakt. Daarnaast zorgen direct tastbare resultaten voor draagvlak en enthousiasme. Met onze tweesporen aanpak worden de knelpunten uit de dagelijkse operatie structureel opgelost. Maar ook worden de structurele oplossingen zo mogelijk direct in de operatie geïmplementeerd.

Doel en aanpak

Maatwerk

Elke opdracht is maatwerk en wordt op basis van de volgende mijlpalen vorm gegeven.

1. Inventarisatie van de opdracht

 • Probleemstelling, tijdsduur en risico’s
 • Verwachtingen en de gewenste resultaten
 • Randvoorwaarden van de opdracht
 • Waarnemingen vs. de opdrachtomschrijving
 • Opvallende zaken en gewoontes
 • Overleg- en rapportage structuur en frequentie

2. Plan van aanpak en vastlegging van de opdracht

 • Beschrijving opdracht
 • Op te leveren resultaten en deadlines
 • Ingangsdatum en tijdsduur
 • Vereiste kennis en ervaring projectbezetting

3. Uitvoeren plan van aanpak of opleveren rapport (afhankelijk van de opdracht)

 • Planning activiteiten
 • Opleveren Quick wins en resultaten
 • Inrichten (project) Control en governance (besturing, overleg, meten)
 • Periodieke rapportage (resultaten, knelpunten)
 • Implementatieplan en overdracht bestaande organisatie

4. Overdracht

 • Eindrapportage
 • Decharge

 

Contactgegevens

Aris Neven + 31 (0)6 513 40 511
Benedenkerkseweg 94
2821 LE Stolwijk

Volg WNK via

Laatste bericht