Archief voor de categorie Artikelen

Risicomanagement: ‘Don’t stop thinking about tomorrow!’

Risicomanagement is “in”, schreef het Verbond van Verzekeraars in haar magazine “Verzekerd” in 2009. Die stelling is op dit moment  nog steeds van toepassing, wellicht zelfs nog meer dan toen. Bovendien zijn er steeds nieuwe ontwikkelingen die ook nieuwe risico’s met zich meebrengen. Meer aandacht voor risicomanagement

Read more

Naar een duurzaam pensioenstelsel

Naar een duurzaam pensioenstelsel

Staat een betaalbare en houdbare oudedagsvoorziening op het spel? Het pensioen blijkt veel minder zeker dan verwacht en de solidariteit staat onder druk. “Verbeteringen zijn nodig, omdat door de economische crisis tekortkomingen zijn blootgelegd en het vertrouwen van mensen in hun pensioenvoorziening heeft verkleind”, aldus staatssecretaris Klijnsma

Read more

Verwachtingen overtreffen fundament voor duurzaam vertrouwen

Financieel dienstverleners boekten in 2013 opnieuw gestage vooruitgang bij het centraal stellen van het klantbelang. Tegelijkertijd blijft de waardering en het vertrouwen in de sector laag. De klant wil maar niet van verzekeraars en banken gaan houden. Regelmatig wordt ons de vraag gesteld of het mogelijk is

Read more

Conversie als stap naar de toekomst

Onze branche komt weer in beweging. Na een flinke terugval heeft een comeback zich aangekondigd: verzekeraars, banken en fondsen kijken weer vooruit. Modernisering van het IT-landschap zal deze ontwikkeling ondersteunen en mogelijk maken. Door achter te blijven met vernieuwende  IT-oplossingen riskeert de gehele branche een nieuwe stilstand.

Read more

Koers houden in de pensioenstorm

Er gaat geen dag voorbij of er is nieuws over pensioenen. De regelingen moeten aangepast worden. Ook de onzekerheid is fors toegenomen. Als gevolg van de crisis staan de sustainability van het stelsel, de betaalbaarheid van pensioen, alsmede longevity en de solidariteit stevig op de agenda. Nieuwe

Read more

Continu verbeteren om verwachtingen waar te maken

Goed nieuws van de AFM! De grote banken en verzekeraars veranderen geleidelijk in organisaties die het belang van de klant meer centraal stellen. Maar ze moeten dit nog wel verankeren in de cultuur en het gedrag. Op het Verbondsevent 2014 kwam een vergelijkbaar geluid. Verzekeraars (en ook banken)

Read more

Zorgplicht neemt de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet weg

Zorgplicht neemt de eigen verantwoordelijkheid van de consument niet weg

Er komt geen nadere invulling van de zorgplichtregels in een AMvB of ministeriële regeling.  In de Memorie van Antwoord Wijzigingswet financiële markten 2014 neemt minister Dijsselbloem een aantal zorgen weg die leven rond de invoering van de algemene zorgplicht in de Wft. In de Memorie wordt gesteld

Read more

Vertrouwen winnen via leiderschap en met concrete resultaten

Vertrouwen winnen via leiderschap en met concrete resultaten

Het terugwinnen van vertrouwen is sinds het uitbreken van de crisis een centraal thema bij bestuurders in de financiële sector. Zij leggen veel nadruk op transparantie en deskundigheid, maar het gaat om meer. De Monitoring Commissies Code Banken en Governance Principes Verzekeraars geven in hun rapportages van

Read more

Contactgegevens

Aris Neven + 31 (0)6 513 40 511
Benedenkerkseweg 94
2821 LE Stolwijk

Volg WNK via

Laatste bericht